Portfolio > folded vases

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
stoneware
8x5x11

Thrown and hand built Stoneware or Soda fired Stoneware.